Jeugdsportfonds

DVV Delft werkt samen met het Jeugdsportfonds

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/

DE REGELS VAN HET JEUGDSPORTFONDS

Leden van DVV Delft in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Delft, Midden-Delfland of Pijnacker-Nootdorp kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van  4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Het maximaal bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is € 225,00.

Voor een vergoeding in de kosten voor sport kunt u terecht bij professionals uit het onderwijs, de maatschappelijke hulpverlening en de gezondheidszorg, die bekend zijn met de gezinssituatie. Deze professionals (zoals bijvoorbeeld een leraar, sporttrainer of hulpverlener) fungeren namens het Jeugdsportfonds als tussenpersoon. Alleen deze tussenpersonen kunnen een vergoeding voor het kind aanvragen bij het Jeugdsportfonds. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor Jeugdsportfonds in aanmerking te komen:

 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm.
 • Een financiële motivatie maakt deel uit van de aanvraagprocedure.
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt.
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 • Aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair (ouders, kinderen en sportvereniging zijn uitgesloten).
 • De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in groepsverband, met een structureel karakter.
 • Vergoeding alleen bij een NOC*NSF aangesloten sportvereniging en landelijke sportbond.
 • Maximaal uit te keren bedrage is € 225,00.
 • Bijdrage vanuit Jeugdsportfonds moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
 • Binnen 3 weken kan een kind sporten.
 • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld .
 • Neem een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair. Dit aanvraagformulier kunt u hier vinden: http://zuid-holland.jeugdsportfonds.nl/72/aanvraag_indienen

 

Wij adviseren ouder(s) of verzorger(s) zo speodig mogelijk actie te ondernemen in het geval u meent voor een vergoeding uit het Jeugdsportfonds in aanmerking te komen, omdat er maar één keer in de twaalf maanden een aanvraag gedaan mag worden.

Voor leden van DVV Delft is mevrouw Meg Born beschikbaar als intermediair. Zij kan de spelregels verder toelichten en de aanvraag in behandeling nemen.  Meg is te bereiken via de mail m.bornvermeer@gmail.com of op haar mobiele nummer 06-4836 5503.