Tennis bij DVV-Delft Nieuwsbrief 1 – 2015

Aan de leden van (de tennisclub van) D.V.V. Delft,

De zomer staat weer voor de deur en dat is ook de start van het tennisseizoen 2015/ 2016.

Voor het komende jaar (1 april 2015 t/m 31 maart 2016) zijn de contributiebedragen als volgt vastgesteld:

jaarlidmaatschap leden niet
leden
 – jonger dan  18 jaar (op 1 april 2015) 41,00 63,00
 – ouder dan 18 jaar (op 1 april 2015) 57,00 79,00

Graag voor 15 mei 2015 de contributie overmaken naar: IBAN / rekeningnummer NL68RABO 0136997945 ten name van D.V.V. Delft – inzake tennis.
Na ontvangst van de contributie zult u geen lidmaatschapspas ontvangen voor het seizoen 2015 / 2016 maar mag er uiteraard wel getennist worden.

Enige andere berichten namens de tenniscommissie:

  • Gedurende de donkere wintermaanden kan er op woensdag en vrijdagavond getennist worden met kunstlicht. Meer informatie hierover bij de tenniscommissie.
  • Uiteraard mag er in de wintermaanden ook overdag getennist worden (tenzij de voetballers gebruik willen maken van het kunstgras; maar dat is zelden).
  • Misschien is het leuk om een onderling toernooi te organiseren. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met de tenniscommissie.
  • Naast Ben Luiten en ondergetekende zijn Jan Bom en Nico van Zon lid van de tenniscommissie. Jan en Nico zorgen er gedurende het hele jaar voor dat het tenniscomplex (inclusief blokhut) er keurig uit ziet.

Groeten,
Frans Massar

Penningmeester tennisafdeling D.V.V. Delft