Veel jubilarissen bij Algemene Ledenvergadering DVV Delft !!!

Afgelopen maandag 21 september was er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij DVV Delft. Zoals al vele jaren gebruikelijk is leidde voorzitter Ries van Dam de vergadering in een juist tempo en zo rond de klok van half 10 was het weer tijd voor de jubilarissen.
Ditmaal waren er 13! jubilarissen. De heren Peter de Jong, Hennie Lander en Frans Pels ( was helaas afwezig ) waren 50 jaar lid van DVV Delft en ontvingen van Ries van Dam een mooi beeldje met inscriptie. Ben Massar en Ron Verhaar mochten ook een beeldje ontvangen voor hun 40 jaarig lidmaatschap. De grootste groep waren de leden met een 25 jarig lidmaatschap, deze groep bestond uit 8 personen, te weten Rob Gordijn, Dennis Moeskops, Ron Notenboom, Leo Spee en Vincent Wilmer. Afwezig met kennisgeving in deze groep waren Bob van Driel, Sven Dijkshoorn en Rob Mastenbroek.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werd Ries van Dam herkozen als voorzitter voor 3 jaar, evenals de heren Hans van Dop (kantinezaken) en Ron Notenboom (zaalvoetbal). De heer Wim van der Meer (2e penningmeester) werd vanwege zakelijke beslommeringen herkozen voor 1 jaar.
1e penningmeester Cas van Velzen had de jaarlijkse cijfers weer prima voor elkaar. De vereniging sloot het jaar af met een bescheiden winst. Ook werd hem uiteraard decharge verleend door de kascommissie van DVV Delft.
********************************************************