!!! 31 mei 2019 !!!

Beëindiging lidmaatschap
Leden die met ingang van komend seizoen hun lidmaatschap willen beëindigen moeten zich vóór 31 mei aanstaande afmelden via de website van DVV Delft (https://www.dvvdelft.nl/Portal/club/aanmelden/opzeggen-afmelden/) of door een mail te sturen naar knvbzaken@dvvdelft.nl
Om het lidmaatschap te kunnen beëindigen moet wel aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan en dient kleding e.d. die via de vereniging in bruikleen is ontvangen te zijn ingeleverd.
Een mondelinge of telefonische opzegging bij individuele bestuursleden, leiders, trainers of andere medewerkers is beslist onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd.
Wanneer het lidmaatschap na 31 mei wordt beëindigd blijft de contributie voor het seizoen 2019-2020 verschuldigd en als zodanig in rekening gebracht.
Bestuur DVV Delft