Algemene Ledenvergadering bij DVV Delft levert weer veel jubilarissen op !!!

Op maandagavond 24 oktober heeft DVV Delft haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In de kantine aan de Kerkpolderweg was het eerste woord aan voorzitter Ries van Dam die even stilstond aan allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, Pierre van Zinnen, Aad Bonthuis en Christa Voort.

Hierna werden alle agenda punten een voor een besproken en werd er door de kascommissie decharge verleend aan penningmeester Cas van Velzen die wederom de boeken prima voor elkaar had.

Na de pauze was het tijd voor de jubilarissen. Allereerst kwamen de leden aan de beurt die 25 jaar lid waren. Dit waren ditmaal Patrick Burgerhout en Stefan van den Bosch (was helaas verhinderd). Bij de leden die 50 jaar lid van DVV Delft zijn waren er 3 jubilarissen, te weten: Hans van Dop, Rob van Geest en Joop de Groot (was helaas verhinderd).

Allen werden met enkele woorden toegesproken door voorzitter Ries van Dam en kregen het traditionele beeldje overhandigd.

Ook was Leo van Wijk, ons oudste lid, inmiddels 75 jaar lid.

Leo zal binnenkort even thuis door het bestuur in het zonnetje gezet worden.

Vervolgens richtte de voorzitter het woord tot aftredend 2e penningmeester Wim van der Meer (zijn taak zal tijdelijk worden overgenomen                     door Ron Notenboom) die wegens drukke werkzaamheden zijn bestuurstaken heeft moeten beëindigen. Het bestuur vond het daarom zeer terecht om Wim Lid van Verdienste van DVV Delft te maken. Deze titel kwam ook toe aan Jan Koelmans, al vele jaren vormgever van de presentatiegids en ook degene die de Delft-Nieuwsbrief nog steeds maakt.

Ook is Jan regelmatig op de zondag aanwezig als scheidsrechter en supporter van Delft 1.

Nog was de koek niet op vertelde voorzitter Ries van Dam want hij had nog een titel te vergeven. Nogmaals werd Hans van Dop naar voren           geroepen en Hans werd door Ries van Dam benoemd als Erelid voor alle werkzaamheden die hij voornamelijk als “kantinebaas” de afgelopen decennia voor de club heeft verzet.

Allen werden verguld met het beeld “Chapeau” van Artihove.

Even na 22.00 uur sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden.

Op de foto staan samen met voorzitter Ries van Dam alle jubilarissen die tijdens de ALV aanwezig waren : van links naar rechts Patrick Burgerhout, Rob van Geest, voorzitter Ries van Dam, Wim van der Meer, Jan Koelmans en Hans van Dop.

 

Foto: Alex Pronk