Aanmelden bij voetbal vereniging Delft

D.V.V. Delft is erg populair bij zowel senioren als bij de jeugd. Om u of uw zoon/dochter in te schrijven als lid van de vereniging voor het seizoen 2016 – 2017 kunt u gebruik maken van het aanmeld formulier:

Aanmelden voor jeugd voetbal:

Aanmelden voor senioren voetbal:

Aanmelden voor zaal voetbal:

Nadat u uw gegevens hebt ingestuurd, neemt één van de (jeugd)bestuursleden contact met u op omtrent de mogelijkheden om lid te worden van D.V.V. Delft.

Voor wat betreft de jeugdspelers, vindt er een zogenaamd “Intakegesprek” plaats met de hoofdcoördinator jeugd. Hij zal in dit gesprek aangeven wat de vervolgprocedure is.

Een overzicht van de contributie tarieven van D.V.V. Delft

Hoe wordt bepaald in welk team mijn kind speelt?

De indeling geschiedt als eerste op leeftijd, en wel als volgt:

Tot en met 5 jarigen: Mini”s
6, 7- en 8-jarigen: F-teams
9 en 10 jarigen: E-teams
11 en 12 jarigen: D-teams
13 – en 14 jarigen: C-teams
15 – en 16 jarigen: B-teams
17 – en 18 jarigen: A-teams

Als regel geldt de januari-grens: dus bijvoorbeeld een kind dat in januari 9 jaar wordt, gaat in september van het jaar ervoor nog naar de F. Een kind dat in december 9 jaar wordt, gaat in september van dat jaar naar de E. Soms wordt in overleg met de coördinator hiervan afgeweken.

De jeugdcommissie bepaalt in september het aantal teams in iedere leeftijdsklasse op basis van het aantal leden van september in dat seizoen. Zij bepalen ook de indeling van de teams waarbij ook gekeken wordt naar ambitie, opkomst en kwaliteit van het spel. Tijdens de winterstop zijn kleine aanpassingen mogelijk.