Overschrijvingen

Onderstaand informatie m.b.t. het overschrijven naar een andere club.

Voor het overschrijven naar een andere club moet men een overschrijvingsformulier invullen (het formulier in onderaan deze tekst te openen)

Een overschrijving moet voldoen aan een aantal regels. De meest relevante treft u hieronder aan:

 Een aanvraag om overschrijving wordt door de KNVB alleen in behandeling genomen op het moment dat:

  • Het spelersgedeelte op het overschrijvingsformulier volledig is ingevuld.
  • De speler zelf het overschrijvingsformulier heeft ondertekend.
  • De nieuwe club het overschrijvingsformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend.

 Een aanvraag om overschrijving kan alleen worden gehonoreerd als ook:

  • De te verlaten club het overschrijvingsformulier heeft ondertekend
  • De spelerspas is ingediend
  • De speler kan aantonen dat voldaan is aan de financiële verplichtingen tegenover de te verlaten club. Denk hierbij aan de contributie en eventuele boetes als gevolg van tuchtzaken.

 Aan een speler kan slechts eenmaal per verenigingsjaar overschrijving worden verleend.

 Wat te doen:

Ga met het ingevulde overschrijvingsformulier naar de te verlaten club. De te verlaten club controleert of aan alle voorwaarden is voldaan. De te verlaten club voegt hierna de spelerspas bij het overschrijvingsformulier. Als dit gebeurt is gaat men met het ingevulde en door de te verlaten club ondertekende overschrijvingsformulier naar de nieuwe club. Deze club vult het resterende deel van het overschrijvingsformulier in en zorgt ervoor dat het overschrijvingsformulier bij de KNVB terecht komt.

 Voor het amateurvoetbal geldt als uiterste datum voor het overschrijven 15 juni. Dan moet het overschrijvingsformulier en de daarbij behorende spelerspas bij de KNVB binnen zijn. Hou er dus rekening mee dat als overschrijving aangevraagd moet worden dit tijdig gebeurt.

Als men drie jaar niet in clubverband gevoetbald heeft is het niet nodig om overschrijving aan te vragen.

Klik hier voor het openen van het overschrijvingsformulier voor het veldvoetbal.

Klik hier voor het openen van het overschrijvingsformulier voor zaalvoetbal.