Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging, dus ook DVV Delft, voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat vergt aanpassingen aan ICT, interne procedures en contracten.

Inmiddels hebben wij de AVG verklaring ontvangen.

Elke vereniging en stichting is verplicht om vanaf 25 mei 2018 een privacyverklaring te hebben volgens de AVG. In de verklaring staat hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens. De privacyverklaring van DVV Delft is met de button te downloaden.