Calamiteiten bij d.v.v. Delft

Een overzicht van de procedures bij calamiteiten, per onderwerp:

Mishandelen van lid en niet-lid tijdens wedstrijd of op het complex

Procedure bij overlijden van lid

Procedure bij sexuele intimidatie van lid tijdens wedstrijd of op het complex