Vrienden van DVV Delft

vriendendvvAan het einde van het afgelopen voetbalseizoen hebben Frans Massar en Ben Luiten aangegeven te stoppen als commissieleden van de club van 100. Om dit mooie initiatief niet verloren te laten gaan hebben Jan Bom, Patrick Burgerhout, Raymond Blom en Ron Verhaar aangegeven dat men dit initiatief wil voortzetten.

Onder de naam “Vrienden van DVV Delft”zullen wij nu met ingang van het seizoen 2016-2017 verder gaan. De “Vrienden van DVV Delft”is inmiddels al een behoorlijke grote groep vrienden aan het worden gezien de bijna 60 leden die zich inmiddels hebben aangemeld. 

Inmiddels is in de kantine het oude club van 100 namenbord verdwenen en daarvoor in de plaats is er een bord gekomen in de DVV Delft kleuren, namelijk groen-wit-groen. Daar staan natuurlijk ook alle leden op die zich inmiddels hebben aangemeld als “Vriend van DVV Delft” 

Doelstelling: Het ondersteunen van allerlei zaken die al dan niet direct met het voetbal zelf te maken hebben. Maar die wel het plezier en de uitstraling op ons complex vergroten. Ook ondersteunen wij ideeën van en ieder die met een goed idee bij ons aanklopt of aanmeld via de e-mail:                        

VriendenvanDVVDelft@dvvdelft.nl

Wilt u lid worden van de “Vrienden van DVV Delft”. Dat kan !

Vraag een inschrijfformulier aan een van bovengenoemde heren. De kosten om lid te worden zijn minimaal € 20,00. U mag uiteraard ook een hoger bedrag aan ons over maken daar bent u vrij in. Wij sturen u dan een email ter bevestiging toe met daarin het bankrekeningnummer.

Wilt u lid worden door een email te sturen naar ons emailadres dan kan dat ook. Dan hebben wij de volgende gegevens van uw nodig:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode/woonplaats
  • E-mailadres
  • Tekst voor op het bord in de kantine

WORDT LID VAN DE VRIENDEN VAN DVV DELFT !! 

vrienden-van-delft

Namens de Vrienden van DVV Delft:

Op de voorgrond: Jan Bom, Karin Middendorp, Patricia Goode en Ron Verhaar
Daarachter: Patrick Burgerhout en Raymond Blom


Vrienden van DVV Delft foto’s

Vrienden van DVV Delft samenstelling

Ron Verhaar

Ron Verhaar

Vrienden van DVV Delft
Jan Bom

Jan Bom

Vrienden van DVV Delft
Patrick Burgerhout

Patrick Burgerhout

Vrienden van DVV Delft
Raymond Blom

Raymond Blom

Vrienden van DVV Delft