Technisch jeugdbeleid

Dvv Delft is een vereniging die op dit moment rond de 200 jeugdleden kent. Beginnend vanaf de mini-F kan een jeugdlid bij DVV Delft zich tot de hoogste jeugdelftallen “schoppen” en van daaruit naar de senioren stromen. Voor elke speler is er wat hij graag wil. Zo is het mogelijk om prestatief te voetballen, maar zal het plezier nooit uit het oog worden verloren. Plezier is namelijk de basis van het voetbalspel en dat wil DVV Delft graag benadrukken. Niet alleen binnen het voetballen, maar ook rondom de voetbalsport wordt er getracht om met veel plezier activiteiten te laten plaatsvinden.

Dit Technisch Jeugdbeleidsplan moet niet worden gezien als iets wat is geschreven. Nee, het is veel meer dan dat. Dit beleidsplan is een visie van Dvv Delft en zal de komende als leidraad worden aangehouden voor de jeugdafdeling. Het jeugdbeleidsplan zal meegroeien in de wensen van het voetballen en zal daar nodig aangepast worden aan de situaties die ontstaan.
Het plan is daarnaast een hulpmiddel om duidelijkheid te scheppen voor een ieder die binnen deze vereniging actief is. Door deze duidelijkheid zal er een structuur ontstaan waar menig seizoen op voortgebouwd kan worden.

Klik hier om het Technisch Jeugd Beleid te openen (PDF)

Protocol ‘Technisch beleid elftal 16-23’

Dit protocol is een nader uitwerking van het jeugdbeleidsplan van Dvv Delft specifiek gericht op de overgang van jeugd naar de (hoogste) senioren. Daarvoor is een elftal 16/23 samengesteld om ontwikkelingen van jeugdige spelers mogelijk te maken.

Klik hier om het Protocol ‘Technisch beleid elftal 16-23’ te openen.