Nieuwe cornervlaggen

Met dank aan Raymond Blom en zijn werkgever Holstein Hortiplastics uit Bleiswijk is DVV Delft weer een achttal cornervlaggen rijker.
Wij danken de firma Holstein Hortiplastics voor hun gulle gift.
Namens de PR commissie
Ron Verhaar