Tennis

Contributie 2016:

De zomer staat weer voor de deur en dat is ook de start van het tennisseizoen 2016/ 2017. Voor het komende jaar (1 april 2016 t/m 31 maart 2017) zijn de contributie bedragen verlaagd en als volgt vastgesteld:

Leeftijd Leden * Niet leden
Jonger dan 18 jaar (op 1 april 2016) € 35,00 € 55,00
Ouder dan 18 jaar (op 1 april 2016) € 50,00 € 75,00

*Gezinsleden van een d.v.v. Delft voetballid of Delta volleyballid, wonend op eenzelfde adres, worden eveneens als lid van d.v.v. Delft, EDH of Delta beschouwd.

Graag voor 30 april 2016 de contributie overmaken naar: IBAN / rekeningnummer NL68RABO 0136997945 ten name van D.V.V. Delft – inzake tennis. Na ontvangst van de contributie zult u de lidmaatschap pas voor het seizoen 2016 / 2017 ontvangen.

Aanmelden als nieuw lid?

Vul het formulier in en lever dit, samen met een pasfoto, in bij het secretariaat van de tennisclub.

Tennis foto’s