Voetbal.nl app installeren

De nieuwe Voetbal.nl app is nu beschikbaar. Download hem nu en stel je account in met het emailadres waarmee je bij dvv Delft bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en auto indeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en dvv Delft afspeelt.

Account instellen

Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

  1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij dvv Delft in de ledenadministratie bekend bent.

Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij dvv Delft? Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van dvv Delft ontvangt is het adres waarmee je bij dvv Delft bekend bent.

  1. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij dvv Delft bekend bent.
  2. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.

Meerdere kinderen bij dvv Delft?

Heb je meerdere kinderen bij dvv Delft en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van dvv Delft? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit kind te zien. Switchen naar een ander kind kan door in het menu te kiezen voor “wisselen van persoon”.